teknikemek

TMMOB 6. Kadın Kurultayı’nın Ardından

TMMOB 6. Kadın Kurultayı’nı 16-17 Kasım 2019 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirdik. 250’ye yakın kadın üye katılımı oldu. Her sene yaşadığımız açılış konuşması gerginliği ve tartışmasını artık yaşamıyoruz. 5. Kadın kurultayına kadar … Read More

BİR CİNAYETİN ANATOMİSİ

1959 ABD yapımı bir filmin adıydı bu. Zamanla derinlemesine incelenen her cinayet için kullanılan bir deyim halini aldı. Ben de size bir İŞ CİNAYETİNİN ANATOMİSİNİ anlatmaya çalışacağım. Aslında bir İş … Read More

Yaşanabilir dünya için

Aslında bu amaç sadece mühendis ve mimarların değil, baroların, tabiplerin ve diğer meslek kuruluşlarının da temel amaçlarından biridir ve bu görev yasa ile bu insanlara verilmiştir. Bu insanlar yaşamları boyunca … Read More